Pedijatrija

Na odeljenju pedijatrije, korišćenjem moderne opreme prikupljaju se podaci koji omogućuju pouzdanu dijagnozu i adekvatnu terapiju. U dijagnostici i lečenju svih bolesti kod dece koristimo ultrazvučne aparate najnovije generacije, a u određivanju adekvatne terapije primenjuju se najsavremenija dostignuća. U našoj poliklinici obavljamo preglede dece svih uzrasta, kao i praćenje rasta i razvoja vaše dece. Ukoliko niste u mogućnosti da dođete do naše klinike, ili želite pregled u kućnim uslovima, poliklinika „Varnava“ vam nudi i tu mogućnost.

Poliklinika za svoje pacijente obezbeđuje sledeće dijagnostičke i terapijske metode:

  • pedijatrijski pregledi (pregledi novorođenčadi, odojčadi, dece predškolskog i školskog uzrasta)
  • praćenje rasta i razvoja
  • spirometrija
  • ultrazvučna dijagnostika
  • inhalacije
  • intramuskularna i intravenska terapija
  • kućne posete
  • uroflowmetrija (poremećaji mokrenja)