Neuropsihijatrija

  • Dr Radmila Džinčić, neuropsihijatar
  • Prim. mr sci. med. Biljana Cvetković, neuropsihijatar
  • Dr Dijana Bašić, neuropsihijatar
  • Mr sci. med. Vesna Tamburić, neuropsihijatar
  • Dr Ljubiša Milosavljević, neuropsihijatar
  • Dr Dušica Ranđelović, neuropsihijatar
  • Dr Jelena Matejić, psihijatar
  • Dr sci. med. Miodrag Stanković - dečiji psihijatar i porodični psihoterapeut
  • Dr Ivana Stojkov, psihijatar