Interna medicina

Kardiologija

      Korišćenjem moderne opreme prikupljaju se podaci koji omogućuju pouzdanu dijagnozu i adekvatnu terapiju. Primenjuju se savremena dostignuća u lečenju svih bolesti srca i krvnih sudova kod pacijenata svih starosnih dobi. U širokom spektru dijagnostičkih postupaka koriste se i ultrazvučni aparati najnovije generacije, koji pouzdano prikazuju čitavu strukturu srca i njegove funkcije. Sve preglede u našoj poliklinici možete uraditi za jedan dan.

      Poliklinika za svoje pacijente obezbeđuje sledeće:

 • pregled interniste kardiologa sa EKG-om
 • ehokardiografski pregledi (ultrazvučni pregled srca)
 • kolor dopler krvnih sudova
 • 24h snimanje EKG-a (Holter EKG-a)
 • testovi opterećenja

   

Deset saveta zdravim kako sprečiti nastanak angine pektoris i infarkta srca - Prof. dr Ljubomir Hadži Pešić

 

             Gastroenterologija

      Moderno opremljeno odeljenje gastroenterologije, na najsavremeniji način uspešno dijagnostikuje i leči sve poremećaje digestivnog trakta. Sve endoskopske procedure u okviru funkcionalne dijagnostike vrše se svakodnevno, sa ili bez anestezije: ezofagogastroduodenoskopija, kolonoskopija, rektosigmoidoskopija, kao i raznovrsni postupci ultrazvučne dijagnostike. Celokupno ispitivanje digestivnog trakta u našoj poliklinici moguće je uraditi za jedan dan.

      Poliklinika za svoje pacijente obezbeđuje sledeće:

 • pregled interniste gastroenterologa
 • ultrazvučni pregled stomaka
 • ezofagogastroduodenoskopija (sa/bez anestezije)
 • kolonoskopija (sa/bez anestezije)
 • rektoskopija (sa/bez anestezije)
 • endoskopsko odstranjivanje polipa
 • endoskopsko zaustavljanje krvarenja
 • endoskopska biopsija sa patohistološkim nalazom
 • Helico test (test na bakteriju Helicobacter pylori)
 • endoskopsko odstranjivanje stranog tela

 

RANO OTRKIVANJE KARCINOMA DEBELOG CREVA
Prof. dr Aleksandar Nagorni

             Endokrinologija

      Obzirom na sve veću zastupljenost gojaznosti i endokrinoloških bolesti kako u svetu, tako i kod nas, stručnjaci u poliklinici „Varnava“ svakodnevno vrše preglede vezane za šećernu bolest, bolesti štitne žlezde, gojaznost, kao i drugih endokrinoloških bolesti. Pored primene savremenih dijagnostičkih i terapijskih metoda, lekari iz poliklinike „Varnava“ se u određivanju terapije rukovode  najsavremenijim dostignućima iz ove oblasti.

Poliklinika za svoje pacijente obezbeđuje sledeće:

 • pregled interniste endokrinologa
 • eho pregled štitne žlezde
 • kućne posete

              Nefrologija     

      Bolesti bubrega i mokraćnih puteva su u domenu lekara internista nefrologa. U poliklinici „Varnava“, u širokom spektru dijagnostičkih procedura, koriste se savremeni ultrazvučni aparati za prikazivanje bubrega i mokraćnih puteva.

Poliklinika za svoje pacijente obezbeđuje sledeće:

 • pregled interniste nefrologa
 • ultrazvuk urotrakta
 • uroflowmetrija

              Hematologija

      Bolesti krvi, koji uključuju poremećaje broja i oblika krvnih ćelija, zgrušavanja krvi, kao i bolesti limfnog tkiva u domenu su lekara internista hematologa. U našoj poliklinici možete zakazati pregled kod nekog od naših stručnjaka iz pomenute oblasti.

 

              Reumatologija

      Bolovi koji se javljaju u zglobovima, mišićima i vezivnim i mekim tkivima mogu biti posledica mnogobrojnih bolesti, među kojima su različite forme artritisa, fibromijalgija, osteoporoze i drugih sistemskih bolesti. Specijalisti reumatolozi u poliklinici „Varnava“, rukovodeći se svojim velikim iskustvom i najsavremenijim dostignućima iz ove oblasti, vrše preglede i određuju potrebnu terapiju.

Poliklinika za svoje pacijente obezbeđuje sledeće:

 • pregled interniste reumatologa
 • eho pregled mišića i mekih tkiva
 • eho ramena i kolena