Spirometrija

     Spirometrija je nezamenljiva metoda za merenje plućne funkcije. Sama reč znači „merenje daha“. Test se izvodi jednostavno, brzo i bezbolno. Procenjuje se funkcija disajnog aparata merenjem zapremine vazduha koji bolesnik može da izduva iz pluća posle maksimalnog udaha.

     Izvodi se na aparatu koji se zove spirometar, povezanom sa kompjuterskim programom koji automatski računa sve brojčane vrednosti. Podaci se dobijaju u obliku krivulje u koordinanatnom sistemu. Najvažnija merenja koja se tumače su: VC (vitalni kapacitet), FVC (forsirani vitalni kapacitet), FEV1 (forsirani ekpirijumski volumen u prvoj sekundi), odnos FEV1/FVC, PEF (maksimalana brzina izduvavanja vazduha)...

     Na osnovu dobijenih rezultata vaš lekar tumači eventualne poremecaje ventilacije koji mogu biti opstruktivnog, restriktivnog ili mešovitog tipa i daje mišljenje o plućnoj funkciji i eventualnoj daljoj terapiji i kontrolama.

     KO TREBA DA URADI SPIROMETRIJU:

 • svako ko ima tegobe u vidu kašlja, otežanog disanja, gušenja, sviranja i zviždanja u grudima, osećaj nedostatka vazduha u grudima
 • osobe sa atopijskom konstitucijom
 • pušači
 • osobe profesionalno eksponirane štetnim noksama
 • pacijenti koji boluju od sistemskih bolesti vezivnog tkiva, TBC, sarkoidoze
 • kod hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) i bronhijalne astme
 • Ca bronha
 • sistematski pregledi dece starije od 5 godina i odraslih 
 • sistematski pregledi sportista
 • kao pomoćna dijagnostika za rano otkrivanje nekih bolesti
 • u okviru pripreme za operaciju i opštu anesteziju 

Rezultati su validni samo ako su izvedeni pravilno uz punu saradnju pacijenta.