"Menadžerski program"

      Tempo savremenog života nameće potrebu da se posebno obrati pažnja na zdravlje. Ovaj program jednog proširenog sistematskog pregleda nudimo ljudima koji puno rade, pod stresom su zbog odgovornog posla koji obavljaju, malo se kreću i neredovno hrane. Svi pregledi se zakazuju i obavljaju za jedan dan. Menadžerski program obuhvata:

  1. Laboratorijske analize krvi i urina: kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, sedimentacija eritrocita, šećer u krvi, bubrežne analize (urea i kreatinin), jetrine analize (AST i ALT), masnoće u krvi (ukupni holesterol, HDL, LDL, trigliceridi), pregled urina sa sedimentom
  2. EKG
  3. Spirometriju (test plućne funkcije)
  4. Ultrazvučni pregled abdomena
  5. Ultrazvuk srca sa dopplerom
  6. Ergometriju (test opterećenja srca)
  7. Pregled lekara sa završnim mišljenjem

 

Na osnovu rezultata laboratorijskih analiza i obavljenih pregleda, lekar će se izjasniti o eventualim dopunskim pregledima i analizama, potrebnim merama i načinu na koji će se otkriveni zdravstveni problem rešavati (specifična dijeta, savet o vrsti fizičke aktivnosti, eventualna terapija - redovno uzimanje lekova ili suplemenata...), kao i o narednoj zdravstvenoj kontroli.